BÀI TẬP SỐ THẬP PHÂN

Giải bài xích tập 1, 2, 3, 4 trang VBT tân oán 5 bài bác 5: Phân số thập phân cùng với lời giải cụ thể với cách giải nhanh hao, nthêm nhất


Bài 1

Viết bí quyết gọi những số thập phân (theo mẫu) :

a) ( displaystyle 5 over 10) : năm phần mười

( displaystyle 75 over 100) : bảy mươi lăm phần trăm

( displaystyle 17 over 10) : ........................................

Bạn đang xem: Bài tập số thập phân

( displaystyle 85 over 100) : ......................................

b) ( displaystyle 257 over 1000) : hai trăm năm mươi bảy phần nghìn

( displaystyle 804 over 1000) : .................................................

c) ( displaystyle 9675 over 1000000) : chín ngàn sáu trăm bảy mươi lăm phần triệu

( displaystyle 1954 over 1000000) : ...........................................

Phương pháp giải:

Để gọi phân số, ta hiểu tử số, gọi "phần" rồi kế tiếp đọc mẫu số.

Lời giải bỏ ra tiết:

a) ( displaystyle 5 over 10): năm phần mười.

( displaystyle 75 over 100): bảy mươi lăm Xác Suất.

( displaystyle 17 over 10): mười bảy phần mười.

( displaystyle 85 over 100): tám mươi lăm Phần Trăm.

b) ( displaystyle 257 over 1000) : hai trăm năm mươi bảy phần ngàn.

Xem thêm: Win 7 Coem Là Gì - Các Hình Thức Cấp Phép

( displaystyle 804 over 1000) : tám trăm linc bốn phần nghìn.

c) ( displaystyle 9675 over 1000000) : chín ngàn sáu trăm bảy mươi lăm phần triệu.

( displaystyle 1954 over 1000000) : một nghìn chín trăm năm mươi bốn phần triệu.


Bài 2

Viết phân số thập phân tương thích vào vị trí chnóng :

Chín phần mười : ....................... Hai mươi lăm Xác Suất : ..............

Bốn trăm phần ngàn : ............... Năm phần triệu : ...........................

Phương pháp giải:

Dựa vào bí quyết đọc phân số nhằm viết những phân số khớp ứng : Phần bên trái "phần" chỉ tử số và Phần Viền nên "phần" chỉ chủng loại số .

Lời giải bỏ ra tiết:

Chín phần mười: ( displaystyle 9 over 10) ;

Hai mươi lăm phần trăm: ( displaystyle 25 over 100) ;

Bốn trăm phần nghìn: ( displaystyle 400 over 1000) ;

Năm phần triệu: ( displaystyle 5 over 1000000).


Bài 3

Khoanh vào phân số thập phân : 

( displaystyle 5 over 6;,,,,,,,,,,,10 over 7;,,,,,,,,,,,,3 over 100;,,,,,,,,,,,,4 over 10;,,,,,,,,,,) ( displaystyle 87 over 200;,,,,,,,,,,1 over 1000)

Phương pháp giải:

Phân số thập phân là các phân số có mẫu mã số là (10,;; 100,;; 1000; ...)

Lời giải chi tiết:

Ta khoanh tròn vào những phân số thập phân sau: 

( displaystyle 3 over 100;,,,,,,,,,,4 over 10;,,,,,,,,,,1 over 1000)


Bài 4

Chuyển phân số thành phân số thập phân (theo mẫu) : 

a) ( displaystyle 3 over 5 = 3 imes 2 over5 imes 2 = 6 over 10)

b) ( displaystyle 9 over 25 = 9 imes ... over 25 imes ... = over 100)

c) ( displaystyle 11 over 25 = ........= ..........)

d) ( displaystyle 3 over 125 = ........ = ..........)

e) ( displaystyle 81 over 900 = 81:;... over 900:;... = over 100)

g) ( displaystyle 28 over 700 = ........ = .........)

Phương pháp giải:

Áp dụng tính chất cơ bạn dạng của phân số:

- Nếu nhân cả tử với mẫu mã số của một phân số với cùng một số thoải mái và tự nhiên không giống 0 thì được một phân số bởi phân số đã mang lại.

- Nếu phân chia không còn cả tử số cùng mẫu mã số của một phân số cho thuộc một trong những thoải mái và tự nhiên khác 0 thì được một phân số bằng phân số đang mang đến.

Lời giải bỏ ra tiết:

a) ( displaystyle 3 over 5 = 3 imes 2 over 5 imes 2 = 6 over 10)

b) ( displaystyle 9 over 25 = 9 imes 4 over 25 imes 4 = 36 over 100)

c) ( displaystyle 11 over 25 = 11 imes 4 over 25 imes 4 = 44 over 100)

d) ( displaystyle 3 over 125 = 3 imes 8 over 125 imes 8 = 24 over 1000)

e) ( displaystyle 81 over 900 = 81:9 over 900:9 = 9 over 100)

g) ( displaystyle 28 over 700 = 28:7 over 700:7 = 4 over 100)