Bài Tập Quá Khứ Đơn Và Quá Khứ Hoàn Thành

Thì vượt khứ ngừng tiếp diễn cùng quá khứ xong tiếp diễn là hai trong những thì quan trọng đặc biệt trong 12 thì của giờ đồng hồ Anh. Bởi vậy, để rất có thể nắm vững chắc cách áp dụng thì này, hãy quan sát và theo dõi trọn bộ bài tập thì vượt khứ chấm dứt và vượt khứ xong xuôi tiếp diễn chọn lọc dưới đây cùng gamesbaidoithuong.com nhé!


1. Thì quá khứ trả thành

1.1. Khái niệm

Thì vượt khứ dứt (Past Perfect Tense) là thì sử dụng để mô tả một hành động xảy ra trước một hành vi khác và cả hai hành động này hồ hết đã xẩy ra trong thừa khứ. Hành vi nào xảy ra trước thì cần sử dụng thì quá khứ hoàn thành còn hành vi xảy ra sau thì cần sử dụng thì quá khứ đơn.

Bạn đang xem: Bài tập quá khứ đơn và quá khứ hoàn thành

1.2. Cách dùng

Dưới đấy là 6 bí quyết dùng thì quá khứ hoàn thành thường dùng phổ cập nhất kèm lấy một ví dụ từng nội dung.

Dùng vào trường hòa hợp 2 hành động cùng xảy ra trong vượt khứ, ta cần sử dụng Past Perfect Tense cho hành vi xảy ra trước và quá khứ đơn cho hành động xảy ra sau.

Ví dụ: An idea occurred to him that she herself had helped him very much in the everyday life.

Thì thừa khứ kết thúc được áp dụng để biểu đạt hành hễ đã xẩy ra và đã kết thúc trước một thời điểm được kể đến trong vượt khứ, hoặc trước một hành vi khác cũng đã kết thúc trong thừa khứ.

Ví dụ: We had had lunch when she arrived. (Khi cô ấy đến shop chúng tôi đã ăn uống trưa xong.)


NHẬP MÃ ICT5TR - NHẬN ngay lập tức 5.000.000đ HỌC PHÍ KHÓA HỌC TẠI IELTS VIETOP
phấn kích nhập tên của bạn
Số năng lượng điện thoại của người tiêu dùng không đúng
Địa chỉ e-mail bạn nhập sai
Đặt hẹn
× Đăng ký thành công

Đăng ký thành công. Công ty chúng tôi sẽ tương tác với các bạn trong thời gian sớm nhất!

Để gặp mặt tư vấn viên vui mừng click TẠI ĐÂY.


*
*
*
*
Bài tập 1: phân tách dạng đúng của cồn từThe woman (pay) ………………………….. For her new car in cash.I (have) ………………………………….lunch by the time the others came into the restaurant.It (rain) ……………………….. For three days before the storm came yesterday.We (run) ……………………………along the street for about 40 minutes when a car suddenly stopped right in front of us.They (talk) ………………………..… on the phone when the rain poured down.Yesterday, my brother said he (stop) ……………………………smoking for 2 months.I (have) ………………………………….lunch for trăng tròn minutes by the time the others came into the restaurant.Bài tập 2: đến dạng đúng của từ trong ngoặcI was very tired when I arrived home. (I/work/hard all day) The two boys came into the house. They had a badminton and they were both very tired. (they/play/badminton) ……………….He was disappointed when he had to lớn cancel his holiday. (He/look/forward lớn it) ……………….John woke up in the middle of the night. He was frightened & didn’t know where he was. (He/dream) ……………….When I got home, Wick was sitting in front of the TC. She had just turned it off. (she/ watch/ a film) ……………….Bài tập 3: mang đến dạng đúng của đụng từ trong ngoặc.Marry had (walk) ………… three miles a day before her leg was broken.She had (finish) ………… her assignment before 10 o’clock last night.I had (turn off) ………… the air – conditioner before I came homeHenry failed the final demo because she had not (attend) ………… class.She had (make) ………… soup, so it was still hot and steamy when the visitors came in.Sam gained weight because he had (overeat) ………….They had (fall) ………… in love for 5 years và prepared for a wedding.My parents had (quarrel) ………… 1 hour before my grandmother came back home.I had (read) ………… the novel before I saw the film.Bài tập 4: Viết lại câu sao cho nghĩa ko đổi thực hiện từ lưu ý cho sẵnDavid had gone home before we arrived.

–> After …………………………………………………………………………………….

We had lunch then we took a look around the shops.

Xem thêm: Những Từ Vựng Tiếng Anh Lớp 6 Chương Trình Mới, Trọn Bộ Từ Vựng Tiếng Anh Lớp 6 Theo Từng Unit

–> Before ……………………………………………………………………………………

The light had gone out before we got out of the office.

–> When…………………………………………………………………………………….

After she had explained everything clearly, we started our work.

-> By the time …………………………………………………………………………….

My father had watered all the plants in the garden by the time my mother came home.

-> Before ………………………………………………………………………………….

Bài tập 5: Đặt rượu cồn từ nghỉ ngơi dạng phù hợp nhất, thừa khứ tiếp diễn, quá khứ ngừng hoặc thừa khứ ngừng tiếp diễn It was very noisy next door. Our neighbourswere having(have) a party.John and I went for a walk. I had difficulty keeping up with him because he … (walk) so fastSue was sitting on the ground.She was out of breath. She … (run)When I arrived, everybody was sitting round the table with their mouths full. They … (eat)When I arrived, everybody was sitting round the table và talking. Their mouths were empty, but their stomachs were full. They … (eat)Jim was on his hands & knees on the floor. He … (look) for his liên hệ lens.When I arrived, Kate … (wait) for me. She was annoyed with me because I was late và she … (wait) for a long time.

Đáp án

Bài tập 1
1. Had been waiting2. Had been running3. Had been stopping4. Had been painting
5. Had been talking6. Had been paying7. Had been having8. Had been raining
9. Had been running10. Had been talking11. Had been stopping12. Had been having
Bài tập 2I’d been working hard all day.They’d been playing badmintonHe’d been looking forward khổng lồ itHe’d been dreamingShe’d been watching a filmBài tập 3
1. Had been walking2. Had finished3. Had turned off
4. Had not been attending5. Had been making soup6. Had been overeating
7. Had been falling in love8. Had been quarreling9. Had read
Bài tập 4After David had gone home, we arrived. Before we took a look around the shops, we had had lunch.When we got out of the office, the light had gone out.By the time we started our work, she had explained everything clearly. Before my mother came home, my father had watered all the plants in the garden.Bài tập 5
2. Was walking3. Had been running4. Were eating
5. Had been eating6. Was looking7. Was waiting … had been waiting

Trên đây là tổng thể kiến thức cũng giống như bài tập thì vượt khứ xong và quá khứ dứt tiếp diễn. Mong muốn qua bài viết này, chúng ta cũng có thể phân biệt 2 thì này để tránh xẩy ra nhầm lẫn lúc sử dụng.gamesbaidoithuong.com chúc bạn học tập tốt và ăn điểm số cao nhất.