Bài Tập Nghe Tiếng Anh Lớp 6

3 bài tập luyện nghe tiếng Anh lớp 6 gồm file nghe cùng đáp án là tài liệu ôn tập tiếng Anh dành riêng cho học sinh lớp 6, hoặc hoàn toàn có thể là tài liệu huấn luyện và đào tạo hữu ích dành cho quý thầy cô. Mời chúng ta tham khảo và nâng cấp kỹ năng nghe tiếng Anh của mình.

Bạn đang xem: Bài tập nghe tiếng anh lớp 6


Đề thi nghe tiếng Anh học tập kì 1 lớp 6 có đáp án – Đề 1

Bài nghe

*


ĐÁP ÁN

1. Paul: Áo xanh lá cây

2. Sally: Áo đỏ, tay cầm cố máy ảnh

3. Nick: Áo xanh, quần vàng

4. Jill: đầm xanh, hiểu sách

5. Mary: Ở dưới nước, tập bơi với cá heo

Part 2. Listen & write. There is an example.

Bài nghe

0. Day: ………….Saturday……………………

1. Place: The…………………………..……Café

2. Number of children: …………………………………………


ĐÁP ÁN

1 - Wednesday: to the river & have a picnic

2 - Sunday: Picnic on the field

3 - Thursday : Went lớn Jack"s house; take a boat;

4 - Friday: lớn the movie

5 - Saturday: Wash the new car

Part 4. Listen & tick (a) the box. There is one example

Bài nghe

ĐÁP ÁN

1 - B; 2 - C; 3 - B; 4 - C; 5 - A;

Đề luyện nghe giờ đồng hồ Anh lớp 6 học tập kì 1 - Đề 2


Part 1. Listen và draw lines. There is one example. 

Đáp án:

1. Jim: Tall boy, moving the table.

2. Daisy: The girl with red dress

3. Peter: The boy with guitar.

4. Paul: waiting at the door

5. Mary: Dancing & laughing

Part 2. Listen and write. There is an example

Mr. Snow"s Parrot

Colour : Red và green

Age : …………………………………………….

Favorite food: …………………………………………….

Can say: …………………………………………….

Where it lives: …………………………………………….

Name: …………………………………………….

Đáp án

Age : …………nineteen/ 19…………………….

Favorite food: ……………banana………………….

Xem thêm: Phân Tích Hình Tượng Người Nông Dân Nghĩa Sĩ Cần Giuộc, Phân Tích Hình Tượng Người Nông Dân Nghĩa Sĩ

Can say: …………Hello…………….

Where it lives: ………balcony……….

Name: …………POLLY…………….

Part 3. What did Sally bởi last week?

Listen and draw a line from the day to lớn the correct picture. There is one example.


Đáp án

Monday: sat inside and read a book about family of monkey

Tuesday: big plant and flower; spider on big flower

Wednesday: sat on the grass by the waterfall

Thursday: walked to lớn the village and bought some picture

Friday: Draw a picture of spider

Part 4. Listen và tick (V) the box. There is one example

Đáp án

1 - A; 2 - C; 3 - C; 4 - A; 5 - B;

Đề nghe giờ đồng hồ Anh học tập kì 1 lớp 6 bao gồm đáp án - Đề số 3

Click nhằm nghe

I. Listen to lớn a girl talking about a person. Circle the best answer A, B or C. You will listen TWICE. 

1. Who is the author talking about?

A. Her friends

B. Her neighbour

C. Her best friend

2. Which of these sentences describes Mai?

A. Mai is short with long straight hair và a round face.

B. Mai is tall with short straight hair và a long face.

C. Mai is tall with long straight hair & a round face.


3. Which clothing does Mai lượt thích wearing?

A. T-shirts & skirts

B. T-shirts và jeans

C. Skirts and dresses

4. Which of the signs is Mai"s sign?

A. Virgo

B. Libra

C. Pisces

II. Listen to a conversation and match the name of each natural wonder to its country. There is one extra country. You will listen TWICE. 

5. Mount Everest

A. Africa

6. Victoria Falls

B. Australia

7. Grand Canyon

C. Zambia and Zimbabwe

8. Great Barrier Reef

D. Arizona

E. Nepal

ĐÁP ÁN

I. Listen to lớn a girl talking about a person. Circle the best answer A, B or C. You will listen TWICE.

1 - C; 2 - C; 3 - B; 4 - B;

II. Listen lớn a conversation & match the name of each natural wonder to lớn its country. There is one extra country. You will listen TWICE. 

5 - E; 6 - C; 7 - D; 8 - B;

Mời chúng ta tải toàn thể đề cùng file nghe tại: bài bác tập luyện nghe giờ Anh lớp 6 tất cả đáp án. Quanh đó ra, để sở hữu thêm tài liệu ôn tập môn giờ đồng hồ Anh lớp 6, mời những bạn đọc thêm các tài liệu không giống như: Để học tốt Tiếng Anh lớp 6, bài tập trắc nghiệm giờ Anh lớp 6, Đề thi học kì 1 lớp 6, Đề thi học kì 2 lớp 6,.... được cập nhật liên tục trên gamesbaidoithuong.com.


Bên cạnh việc can hệ với gamesbaidoithuong.com qua fanpage gamesbaidoithuong.com, mời bạn đọc tham gia đội học tập giờ Anh lớp 6 tương tự như tiếng Anh lớp 7 - 8 - 9 tại group trên facebook: giờ đồng hồ Anh THCS.