BÀI TẬP ĐẠI TỪ NHÂN XƯNG VÀ TÍNH TỪ SỞ HỮU

Đại từ bỏ nhân xưng cùng tính từ thiết lập là kiến thức ngữ pháp dễ mà lại rất nhiều người nhầm lẫn. Hãy luyện tập nhiều hơn thế nữa với bài tập về đại từ nhân xưng, tính từ bỏ sở hữu được tổng hợp vì chưng hanoitc.com dưới đây sau khi các bạn học chấm dứt kiến thức ngữ pháp tiếng Anh về đại từ mua trong giờ đồng hồ Anh nhé!

1. Lí thuyết về đại trường đoản cú nhân xưng, tính từ cài và đại tự sở hữu

1.1. Đại từ bỏ nhân xưng

Đại tự nhân xưng là phần nhiều từ dùng làm xưng hô trong giao tiếp. Ngôi thứ nhất thuộc về fan nói, ngôi vật dụng hai nằm trong về tín đồ nghe, ngôi thứ ba thuộc về người hoặc loài vật hoặc đồ vật mà người nói và fan nghe nói tới. Đại từ bỏ nhân xưng được cai quản ngữ nên rất có thể gọi chúng là đại từ công ty ngữ.

Bạn đang xem: Bài tập đại từ nhân xưng và tính từ sở hữu

Bạn đã xem: bài tập về đại trường đoản cú nhân xưng tính từ sở hữu


Đại từ bỏ nhân xưngTân ngữĐại từ phản thânĐại tự sở hữuTính từ bỏ sở hữuIMeMyselfMineMyWeUsOurselvesOursOurYou (số ít)YouYourselfYoursYourYou (số nhiều)YouYourselvesYoursYourHeHimHimselfHisHisSheHerHerselfHersHerItItItselfItsItsTheyThemThemselvestheirstheir


*

Lí thuyết về đại từ nhân xưng, tính từ, đại tự sở hữu

Lưu ý:

Khi ước ao kêu tín đồ nào kia từ xa, ĐỪNG BAO GIỜ kêu“YOU, YOU”vì như vậy là rất bất kế hoạch sự. Nếu tín đồ đó là nam, có thể kêuMRđối cùng với nam,MRS, hoặcMISShayMsđối cùng với nữ.“IT”chỉ dùng cho nhỏ vật, trang bị vật, sự thứ hoặc danh từ bỏ trừu tượng, không khi nào dùng nhằm chỉ người. Trong giờ Việt, ta hoàn toàn có thể dùng“NÓ”để chỉ bạn thứ tía nào đó. Vào trường thích hợp này, trong giờ đồng hồ Anh, chỉ hoàn toàn có thể dịch“NÓ”thành“HE”hoặc“SHE”tùy theo giới tính.
NgôiTiếng AnhPhiên âm
Ngôi thứ nhất số ít: TôiI/aɪ/
Ngôi đầu tiên số nhiều: chúng tôi, chúng taWe/wi:/
Ngôi đồ vật hai số ít: Ông, bà, anh, chị….You/ju:/
Ngôi đồ vật hai số nhiều: các anh, những chị, các bạn…You/ju:/
Ngôi thứ tía số ít: Anh ấyHe/hi:/
Ngôi thứ cha số ít: Chị ấyShe/ʃi:/
Ngôi thứ ba số ít: NóIt/it/
Ngôi thứ cha số nhiều: Họ, chúng nó, tụi nó…They/ðeɪ/

1.2. Đại tự sở hữu

Người ta sử dụng đại từ tải để kị khỏi buộc phải nhắc lại tính từ thiết lập + danh từ sẽ đề cập trước đó. Nó bao gồm nghĩa:mine = cái của tôi;yours = loại của (các) bạn; … cho nên vì vậy chúng sửa chữa thay thế cho danh từ. Đừng lúc nào dùng cả đại từ mua lẫn danh từ.

Đại từ nhân xưngĐại trường đoản cú sở hữuPhiên âm
Tôi – IMine/main/
Chúng tôi, bọn họ – WeOurs/aʊəz/
Ông, bà, anh, chị – YouYours/jɔ:z/
Các anh, những chị, các bạn – YouYours/jɔ:z/
Anh ấy – HeHis/hiz/
Chị ấy – SheHers/hɜ:z/
Nó – ItIts/its/
Họ, bọn chúng nó, tụi nó… – TheyTheirs/ðeəz/

Ví dụ:

Tính từ cài đặt khác với đại từ cài (nêu trên) tại đoạn nó ngã nghĩa mang lại danh từ bỏ chứ không sửa chữa thay thế cho danh từ. Hotline là tính từ bỏ sở hữu do nó thể hiện đặc điểm sở hữu của tín đồ hoặc vật đối với danh tự đi sau nó.

Xem thêm: Giải Toán Vnen 8 Bài 2: Liên Hệ Giữa Thứ Tự Và Phép Nhân, Liên Hệ Giữa Thứ Tự Và Phép Nhân


Đại từ nhà ngữTính từ bỏ sở hữu
IMy
WeOur
You (số ít)Your
You (số nhiều)Your
HeHis
SheHer
ItIts
TheyTheir

2. Bài bác tập về đại tự nhân xưng, tính từ cài đặt và đại từ bỏ sở hữu

Bài tập

Bài tập 1: nên chọn phương án thích hợp để điền vào nơi trốngThis is_____ (my/I) book và that is (your/ you) ______book.Music is______ (I/ my) favourite subject._________ (I/ My) want to be a teacher and___ (my/ me) sister wants khổng lồ be a doctor.Mai likes English but (her/ she) brother doesn’t.(Nam & Lan’s teacher/ Nam and Lan teacher) is very nice và friendly.Hoa’s pencil case ___ (is/ are) blue. (Her/ She) fiends’ pencil cases are violet.(Those student’s school bags/ Those students’ school bags) are very heavy.What is______ (your/ you) father’s job?/ _______ (He/ His) is an engineer.How old______ (are/ is)_____ (your/ you) sister?_______ (She/ Her) is ten years old_______ (The women’s bikes/ The womens’ bikes) are new but_______ (the mens’ bikes/ the men’s bikes) are old.Bài tập 2: Hãy lựa chọn một trong 3 cách thực hiện sau để kết thúc câuThe bird sang____ (its/ it/ it’s) happy tune.Listen to____ (her/ hers/ her’s) carefully.__(His/ He/ She) uncle is a doctor. He is a nice person.That old man is kind to __ (our/ us/ we).William & Tracy love __ (their/ theirs/ they) dogs so much.


*

Bài tập về đại trường đoản cú nhân xưng, tính từ download và đại từ tải – bài xích tập 2My car is new but __(her/ hers/ she) is old.The teacher told___ (us/ our/ we) an interesting story.I want to lớn sit between you & __(he/ him/ his).She has an hãng apple in __ (she/ her/ hers) hand.Bob và Ted live near __(them/ their/ they) school.Bài tập 3: Hãy điền một đại từ phù hợp vào khu vực trống để kết thúc câu__ am sitting on the sofa.__ are watching TV.Are____from England?__ is going home.____are playing football.__ is a wonderful day today.__ are speaking English.Is_______ Kevin’s sister?__ are swimming in the pool.Are____ in the cinema?Bài tập 4: Điền đại từ phù hợp thay gắng cho danh từ trong ngoặc……….is dancing. (John)……….is black. (the car)………. Are on the table. (the books)………. Is eating. (the cat)………. Are cooking a meal. (my sister and I)………. Are in the garage. (the motorbikes)………. Is riding his motorbike. (Nick)………. Is from England. (Jessica)………. Has a sister. (Diana)Have ………. Got a bike, Marry?Bài tập 5: Điền đại từ thích hợp vào nơi trống……….am sitting on the chair.………. Are listening radio.Are………. From Australia?………. Is going school.………. Are cooking dinner.………. Was a nice day yesterday.………. Are watching TV.Is ……….Marry’s sister?………. Are playing in the room.Are ………. In the supermarket?Bài tập 6: Điền vào địa điểm trống bằng tính từ tải hoặc đại tự sở hữuI’ve got a watch. This is _ watch.My friends và I have got sweets. The sweets are _.Mum has got a new bag. That’s _ bag.Peter has got a kite. The kite is _.My brothers have got kites. The bikes are __.Karen has got a dog. That’s __ dog.She has a new cat. It is __.You have a new toy. It is __.The coat belongs lớn me. It is __.The chair belongs lớn Mary. It is __I have a new book. It is __.They have new pillows. It is __.Bài tập 7: Đọc email. Chọn đầy đủ từ cân xứng và điền vào vị trí trống

Dear Christian,

My name is Emily & I want lớn be _____ (1) e-pal. I am seven years old và I am from England. My parents are doctors. I _____ (2) two brothers. They are students at the University of London. Have ______ (3) got any brothers or sisters? In my miễn phí time, I go lớn the cinema with my brothers or hang out with my friends. My best friend _____ (4) Selma. _______ (5) mother is from India & her father is from Germany. Please write soon và tell _____ (6) all about you family và friends.

Best wishes,

Emily


1. A. YoursB. YourC. You
2. A. BeB. CanC. Have got
3. A. YouB. YourC. Yours
4. A. AmB. IsC. Are
5. A. SheB. HersC. Her
6. A. IB. MeC. My
BàiBài tập 8
1. (I) _________ sister is ten years old2. (He) _________ eyes are blue
3. (They) _________ oto is red4. (We) _________ dog is white
5. (You) _________ bicycles are old6. (She) _________ house is big
7. (He) _________ father is doctor8. (I) _________ sister is Mary
Bài tập 9: Điền đại từ bỏ nhân xưng tương xứng vào khu vực trống……asked Mr. Simon, my science teacher, what glass was and……said that is a liquid.Hi Dana! Are……still coming shopping with us tomorrow?My mum studied history at university. …… says……was a really interesting course.Scientists are working hard khổng lồ find cures for lots of diseases, but…… haven’t found a cure for the common cold yet.Adam, do…… think…… should all bring some food with us lớn your party?Dad, do…… know if…… sell computer games in the market?Alice asked me about that book. Did you give……to…….I met Bill today, he went out with……girlfriend.Why does the teacher always give our class many tests? She hates……or something?


*

Bài tập về đại trường đoản cú nhân xưng, tính từ cài và đại từ cài đặt – bài bác tập 9They paid Michael cất cánh a lot of money to make this film. They must like……very much.I haven’t seen Adam and Ally for ages. Have you met……recently?I have two brothers & one sister; ……sister is a student.This is where we live. Here is…… house.Those aren’t my brothers’ dogs. …… dogs are big, not small.What’s……name? – I’m Alan.My son told……that I need lớn stop smoking.Bài tập 1This is my book và that is your book.Music is my favourite subject.I want lớn be a teacher và my sister wants lớn be a doctor.Mai likes English but her brother doesn’t.Nam and Lan’s teacher is very nice & unfriendly.Hoa’s pencil case is blue. Her friends’ pencil cases are violet.Those students’ school bags are very heavy.What is your father’s job?/ – He is an engineer.How old is your sister?/ – She is ten years oldThe women ’s bikes are new but the men ’s bikes are old.Bài tập 2The bird sang trọng its happy tune.Listen lớn her.His uncle is a doctor. He is a nice personThat old man is kind to lớn us.William and Tracy love their dogs so much.My car is new, but hers is old.The teacher told us an interesting story.I want to lớn sit between you và himShe has an táo bị cắn dở in her handBob & Ted live near their schoolBài tập 3I am sitting on the sofa.We/They are watching TV.Are you/ they from England?He/ She is going home.They are playing football.It is a wonderful day today.We/ They are speaking English.Is she Kevin’s sister?You/ We are swimming in the pool.Are they in the cinema?Bài tập 4He is dancing.It is black.They are on the table.It is eating.We are cooking a meal.They are in the garage.He is riding his motorbike.She is from England.She has a sister.Have you got a bike, Marry?Bài tập 5I am sitting on the chair.We are listening radio.Are you from Australia?He is going school.They are cooking dinner.It was a nice day yesterday.We are watching TV.Is she Marry’s sister?You are playing in the room.Are they in the supermarket?Bài tập 6
1. My2. Ours3. Her4. His
5. His6. Her7. Hers8. Yours
9. Mine10. Hers11. Mine12. Theirs
Bài tập 7Bài tập 8
1. (I) ___My_____ sister is ten years old2. (He) ____His_____ eyes are blue
3. (They) ___Their______ oto is red4. (We) ___Our______ dog is white
5. (You) ____Your_____ bicycles are old6. (She) ____Her_____ house is big
7. (He) ___His____ father is doctor8. (I) ___My______ sister is Mary
Bài tập 9
1. I – he – it2. You3. She – it4. They
5. You – you6. You – they7. It – her8. His
9. Us10. Him11. Them12. My
13. Our14. Their15. Your16. Me

Trên đây là toàn bộ nội dung về bài tập về đại trường đoản cú nhân xưng, tính từ sở hữu và đại trường đoản cú sở hữu. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tư liệu tiếng Anh cũng tương tự các bài xích tập giờ đồng hồ Anh bổ ích tại website hanoitc.com. Chúc chúng ta học tập tốt và được điểm số cao nhất.