Bài Tập Chia Thì Nâng Cao Có Đáp Án

Để giúp chúng ta củng cố kiến thức và kỹ năng về ngữ pháp, hôm nay Luyện thi IELTS Vietop xin gửi đến chúng ta phần tổng hợp bài tập những thì trong giờ Anh với các dạng bài bác tập trường đoản cú căn phiên bản đến nâng cao, đi cùng lời giải ở từng phần.

Bạn đang xem: Bài tập chia thì nâng cao có đáp án


*
*

Tổng quan liêu về 12 thì trong tiếng Anh

Trước lúc làm bài bác tập, Vietop mời chúng ta cùng hệ thống lại 12 thì trong giờ Anh. Trong giờ đồng hồ Anh, ta phân tách 12 hoá ra làm: 3 mốc là Past (quá khứ), Present (hiện tại) với Future (tương lai), trong những mốc sẽ sở hữu được 4 dạng thì là:

Simple (đơn)Continuous (tiếp diễn)Hoàn thành (Perfect)Hoàn thành tiếp tục (Perfect Continuous)

Ngoài ra cùng với mốc Future (tương lai), ta còn có một thì nhỏ tuổi bổ sung là thì tương lai ngay sát (Near Future).

Mốc Past (quá khứ)

Past Simple

Cách sử dụng: Thì quá khứ 1-1 (Past Simple) dùng để miêu tả một hành động đã xảy ra trong quá khứ, đã dứt ở hiện tại và ta biết rõ thời gian hành vi đó diễn ra.

Dấu hiệu dìm biết: Trong câu có những trạng tự chỉ thời gian trong quá khứ như …ago, in …, yesterday, last week / night / month / year,…

E.g.: I saw a movie last night. (Tôi vẫn xem 1 tập phim tối qua.)

Past Continuous

Cách sử dụng: Thì hiện tại tiếp diễn (Past Continuous) biểu đạt một hành động, vấn đề đang diễn ra xung quanh một thời điểm trong vượt khứ, hoặc một hành động đang ra mắt trong vượt khứ mà lại bị một hành động khác chen vào.

Dấu hiệu dấn biết: Trong câu có các trạng tự chỉ thời gian trong vượt khứ như at … last, at this time last night, when / while / as, from … khổng lồ …

E.g.: Were you playing at this time yesterday? (Bạn có đang chơi vào thời điểm đó ngày hôm qua không?)

Past Perfect

Cách sử dụng: Thì quá khứ hoàn thành (Past Perfect) biểu đạt một hành vi xảy ra trước một hành động khác trong quá khứ. Hành động xảy ra trước thì dùng thì vượt khứ hoàn thành, còn hành vi xảy ra sau thì sử dụng thì vượt khứ đơn.

Dấu hiệu thừa nhận biết: Trong câu có các trạng từ chỉ thời hạn như by the time, prior khổng lồ that time, as soon as, when, before, after, until then,…

E.g.: I washed the floor when the painter had gone. (Tôi rửa sàn nhà khi tín đồ thợ sơn đã đi.)

Past Perfect Continuous

Cách sử dụng: Thì vượt khứ xong tiếp diễn (Past Perfect Continuous Tense) diễn tả quá trình xảy ra một hành động bắt đầu trước một hành động khác đã xảy ra trong thừa khứ. Thì này thường chỉ dùng lúc cần biểu đạt tính đúng đắn của hành động.

Dấu hiệu dấn biết: Trong câu có các trạng trường đoản cú chỉ thời hạn như until then, by the time, for, prior to lớn that time, before, after,…

E.g.: Had you been waiting long before the bus arrived? (Bạn gồm đã chờ lâu trước lúc xe buýt mang đến chưa?)

Mốc Present (hiện tại)

Present Simple

Cách sử dụng: Thì bây giờ đơn (Simple Present) diễn tả một sự việc, một hành vi lặp đi lặp lại theo thói quen, định kỳ trình, xem xét của chủ thể hay là một sự thật hiển nhiên.

Dấu hiệu dìm biết: Trong câu có những trạng từ gia tốc như always, sometimes, usually, often, rarely, never,… hoặc every + thiết bị / ngày / tháng / năm

E.g.: Do you usually play football? (Bạn tất cả thường chơi soccer không?)

Present Continuous

Cách sử dụng: Thì hiện tại tiếp nối (Present Continuous) diễn đạt một hành động xảy ra vào thời khắc hiện tại, đang ra mắt và kéo dãn ở hiện tại.

Dấu hiệu dìm biết: Trong câu có những từ hay cụm từ như Now, right now, at the moment, at present,…Listen! Watch out!

E.g.: The boys are playing in the park. (Các cậu nhỏ nhắn trai đang chơi trong công viên.)

Present Perfect

Cách sử dụng: Thì hiện tại chấm dứt (The Present Perfect) diễn đạt một hành động, vụ việc đã bước đầu trong quá khứ, kéo dãn dài đến hiện tại và có thể sẽ còn tiếp diễn trong tương lai.

Xem thêm: Văn Bản Nghị Luận Là Gì? Đặc Điểm Của Văn Bản Nghị Luận Soạn Bài Đặc Điểm Của Văn Bản Nghị Luận Ngắn Gọn

Dấu hiệu nhấn biết: Trong câu có những trạng trường đoản cú chỉ thời hạn như since, for, already, not yet, yet, recently,…

E.g.: I have written articles on different topics. (Tôi sẽ viết các bài báo về các chủ đề không giống nhau.)

Present Perfect Continuous

Cách sử dụng: Thì hiện tại kết thúc tiếp diễn (Present Perfect Continuous) miêu tả sự việc ban đầu trong thừa khứ cùng còn tiếp tục ở hiện tại tại, hoàn toàn có thể tiếp diễn về sau hay vấn đề đã dứt nhưng tác động kết trái còn giữ gìn ở hiện nay tại.

Dấu hiệu thừa nhận biết: Trong câu có các trạng từ chỉ thời hạn như All day, all week, all month (cả ngày / tuần / tháng), since, for,…

E.g.: She has been working as a doctor for two years. (Cô ấy đã thao tác làm việc như một bác bỏ sĩ được nhì năm.)

Mốc Future (tương lai)

Future Simple

Cách sử dụng: Thì tương lai đối chọi (Future Simple) mô tả một hành động không có ý định trước và được ra quyết định ngay tại thời gian nói, hoặc một dự đoán không tồn tại căn cứ.

Dấu hiệu thừa nhận biết: Trong câu có những trạng trường đoản cú chỉ thời gian trong sau này như tomorrow, next day / week / month / year / , In + khoảng tầm thời gian,… hoặc lúc trong câu có xuất hiện các động từ hay trạng từ chỉ quan điểm và không chắc chắn là như probably, maybe, supposedly, S + Think / believe / suppose / …

E.g.: I think it will rain tomorrow. (Tôi nghĩ sau này trời đã mưa.)

Near Future

Cách sử dụng: Thì sau này gần (Near Future) diễn đạt một hành động có dự định trước, hoặc một dự kiến có căn cứ.

Dấu hiệu nhận biết: Trong câu có những trạng tự chỉ thời gian trong tương lai, nhưng gồm thêm những địa thế căn cứ hay những dẫn chứng cụ thể, như in + thời gian: vào … nữa (in 5 minutes: vào 5 phút nữa), tomorrow: ngày mai, next day: ngày tới, next week / next month / next year: tuần cho tới / mon tới / năm tới.

E.g.: She is going khổng lồ buy a new car next week. (Cô ấy sẽ cài một cái xe bắt đầu vào tuần tới.)

Future Continuous

Cách sử dụng: Thì tương lai tiếp tục (Future Continuous Tense) miêu tả một hành động, sự việc sẽ đang ra mắt tại 1 thời điểm nhất thiết trong tương lai.

Dấu hiệu nhận biết: Trong câu có các trạng tự chỉ thời hạn như Next time / year / week, in the future, soon, tomorrow,…

E.g.: Penny will be running in the marathon tomorrow. (Penny đã chạy marathon vào ngày mai.)

Future Perfect

Cách sử dụng: Thì tương lai kết thúc (Future Perfect) biểu đạt một hành động, sự việc đã bước đầu trong thừa khứ, kéo dãn dài đến hiện tại và có thể sẽ còn tiếp tục trong tương lai.

Dấu hiệu thừa nhận biết: Trong câu có những trạng tự chỉ thời hạn như since, for, already, not yet, yet, recently,…

E.g.: The storm will have raged by the time we arrive. (Cơn bão sẽ hoành hành vào thời điểm chúng tôi đến.)

Future Perfect Continuous

Cách sử dụng: Thì tương lai dứt tiếp diễn (Future Perfect Continuous) mô tả một hành động đã xảy ra cho tới thời điểm nói trong tương lai.

Dấu hiệu dấn biết: Trong câu có những trạng tự chỉ thời hạn như For + khoảng thời gian + by / before + mốc thời gian trong tương lai, by the time, by then,…

E.g.: We will have been shopping in that market before you come home. (Chúng tôi sẽ sắm sửa ở cửa hàng đó trước khi chúng ta về nhà.)