Bài Tập Câu Đảo Ngữ Có Đáp Án

Đảo ngữ (Inversion) là cấu tạo vô cùng thông dụng nhưng lại cực nhọc trong ngữ pháp giờ Anh, ngoại trừ nắm vững định hướng bạn cần thực hành thêm những bài tập đảo ngữ để triển khai quen với những dạng bài tập và kiểm tra trình độ của chính mình đến đâu.

Bạn đang xem: Bài tập câu đảo ngữ có đáp án

*

Thực hành bài xích tập đảo ngữ

A.CẤU TRÚC ĐẢO NGỮ

+ TĐT (Auxiliary) + S + V…, S + V…

CÁC TỪ ĐẢO NGỮ

Một số từ đảo ngữ mà bọn họ thường gặp gỡ như:

– Seldom, rarely, scarcely: thi thoảng khi

– Never: không bao giờ

– Hardly: đa số không

– Little: ít khi, thảng hoặc khi

– Hardly ever: phần đông không bao giờ

– On no condition: cảm thấy không được điều kiện, dù nỗ lực nào

– On no account: quan trọng vì vì sao nào

– Under/ in no circumstances: không bao giờ

– For no searson: ko có bất cứ lý bởi gì

– In no way: không thể nào, ko thể

– No longer: không kéo dãn dài nữa

– Nowhere: không địa điểm nào

– No sooner: vừa mới làm những gì thì đã làm gì; ngay lập tức khi…


B. BÀI TẬP VỀ ĐẢO NGỮ

Bài tập 1: Chọn đáp án đúng nhất.

1.No sooner ______ he got home than it begun lớn rain.

A. Had

B. Did

C. Do

D. Has

2. Never in my life _________ anyone eat as much as my girlfriend’s.

A. Haven’t seen

B. Saw

C. Have seen

D. Has seen

3. Not until 8 a.m ______he come home.

A. Will

B. Do

C. Does

D. Did

4. Such ______ an expensive car that she couldn’t buy it.

A. Were

B. Be

C. Was

D. Is

5. So intelligent ______ Jim that he always pass the exam easily.

A. Has

B. Have

C. Does

D. Is

Bài tập 2: Tìm cùng sửa lỗi sai trong số câu sau (nếu cần)

1.No sooner had she left home when the phone rang.

2. Under no circumstances nam will consent lớn them.

3. Hardly had they begun going out than it begun khổng lồ rain.

4. Not until Wind recevied money, he celebrated it.

5. So hard Lan studies that she could pass the exam easily.

Bài tập 3: Hãy viết lại câu sao cho nghĩa không vắt đổi.

1.No sooner had he arrived at the supermarket than the announcement started.

➔_______________________________________________________.

2. Peter had never been to lớn such a wonderful restaurant.

➔_______________________________________________________.

3. Poo seldom goes khổng lồ bed before 12 o’clock.

➔_______________________________________________________.

4. The little girl looks so sad that they all feel sorry for her.

➔_______________________________________________________.

5. Hardly will my parents arrived when they will want lớn leave.

➔_______________________________________________________.

6. Quynh no longer drinks some milk.

➔_______________________________________________________.

Xem thêm: Burmese Là Gì, Nghĩa Của Từ Burmese, Burmese Là Gì

7. Minh couldn’t drive motorbike only when he reached 18.

➔_______________________________________________________.

8. It was not until 10 p.m yesterday that Linda did her homework.

➔_______________________________________________________.

9. It was not until 1975 that the war in Vietnam finished.

➔_______________________________________________________.

10. Not only Jimmy is beautiful but also hard.

➔_______________________________________________________.

C. ĐÁP ÁN đưa ra TIẾT

Bài tập 1:

1.No sooner ______ he got trang chủ than it begun to rain.

A. Had (dạng hòn đảo ngữ của no sooner)

B. Did

C. Do

D. Has

2. Never in my life _________ anyone eat as much as my girlfriend’s.

A. Haven’t seen

B. Saw

C. Have seen (dạng đảo ngữ của never)

D. Has seen

3. Not until 8 a.m ______he come home.

A. Will (dạng hòn đảo ngữ của not until)

B. Do

C. Does

D. Did

4. Such ______ an expensive oto that she couldn’t buy it.

A. Were

B. Be

C. Was (such + adj đề xuất phải lựa chọn tobe và car là số ít)

D. Is

5. So intelligent ______ Jim that he always pass the exam easily.

A. Has

B. Have

C. Does

D. Is (dùng tobe vì chưng sau so là adj)

Bài tập 2:

1.when than (cấu trúc No sooner…than)

2. Phái nam will will nam giới (Under no circumstances mở đầu câu phải phải hòn đảo ngữ)

3. Than when (cấu trúc Hardly…when)

4. He celebrared did he celebrate (Not until đầu câu cần phải hòn đảo ngữ ngơi nghỉ mệnh đề thứ hai)

5. Lan studies does Lan study (cấu trúc So + adj + TĐT + S + Vinf…)

Bài tập 3:

1.Hardly had they arrived at the market when the announcement started.

2. Never had Peter been khổng lồ such a wonderful restaurant.

3. Seldom does Poo go khổng lồ bed before 12 o’clock.

4. So sad does the little girl look that they all feel sorry for her.

5.No sooner will my parents arrived than they will want to lớn leave.

6. No longer does Quynh drink some milk.

7. Couldn’t Minh drive motorbike only when he reached 18.

8. Not until 10 p.m yesterday did Linda vì chưng her homework.

9. Not until 1975 did the war in Vietnam finish.

10. Not only is Jimmy beautiful but also hard.

Hoàn thành hết các dạng bài tập hòn đảo ngữ tiếng anh trên chắc chắn bạn sẽ không còn chạm chán khó trong những bài kiểm tra, thi cuối kì. Chúc chúng ta học tốt.