Audio Là Gì

Nâng cao vốn từ vựng của khách hàng cùng với English Vocabulary in Use từ bỏ gamesbaidoithuong.com.Học các tự bạn cần giao tiếp một biện pháp tự tin.


Bạn đang xem: Audio là gì

Therefore, there are good reasons khổng lồ assume that music giải pháp công nghệ và audio processing are now facing an acclereranbởi vì into lớn the new millennium.
The work here is based on the transcription of video- or audio-taped material rather than unobtrusive observation.
The performance of the task & the subsequent retrospective sầu interview were both đoạn Clip and audio recorded.
The semistructured interviews were carried out by the first author & audio-taped ; they lasted from đôi mươi lớn 60 minutes.
His work is notable for its use of sophisticated audiovisual language và its display of his desire for perfection.
The museum, the development of which cost a further 6 million raised from private fundraising, makes extensive use of audiovisual công nghệ.
They usually have an educational ayên ổn, introducing new audiences lớn different audiovisual works through an organized & prepared program of screenings.
Các ý kiến của những ví dụ ko biểu thị quan điểm của những biên tập viên gamesbaidoithuong.com gamesbaidoithuong.com hoặc của gamesbaidoithuong.com University Press hay của những công ty cấp phép.
*

lớn laugh repeatedly in a quiet but uncontrolled way, often at something silly or rude or when you are nervous

Về vấn đề này

Xem thêm: Chó Tru Báo Điềm Gì ? Hên Hoặc Xui ? Chó Tru Đêm Là Điềm Báo Gì, Tốt Hay Xấu

*

*

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu vãn bằng phương pháp nháy lưu ban loài chuột Các app tìm tìm Dữ liệu cấp phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy vấn gamesbaidoithuong.com English gamesbaidoithuong.com University Press Quản lý Sự đồng ý chấp thuận Sở nhớ cùng Riêng bốn Corpus Các lao lý áp dụng
/displayLoginPopup #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
Tiếng Hà Lan–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Ả Rập Tiếng Anh–Tiếng Catalan Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Giản Thể) Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Phồn Thể) Tiếng Anh–Tiếng Séc Tiếng Anh–Tiếng Đan Mạch Tiếng Anh–Tiếng Hàn Quốc Tiếng Anh–Tiếng Malay Tiếng Anh–Tiếng Na Uy Tiếng Anh–Tiếng Nga Tiếng Anh–Tiếng Thái Tiếng Anh–Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ Tiếng Anh–Tiếng Việt
English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語