A Closer Look 1 » Unit 4

Đọc rất nhiều phong tục và truyền thống cuội nguồn sau. Sản xuất thành câu nhằm nói rằng chúng còn nghỉ ngơi tỉnh em không, sử dụng ngẫu nhiên thành ngữ làm sao trong phần 2. Nhớ đổi khác thì của rượu cồn từ nếu bắt buộc thiết.

Bạn đang xem: A closer look 1 » unit 4


1. Match the first halves of the sentences (A) with the second halves (B).

(Nối nửa phần đầu của câu cùng với nửa phần sau của câu.)

*

Hướng dẫn giải:

1 - e

2 - d

3 - a

4 - g

5 - b

6 - c

7 - f

Tạm dịch:

1. Mặc dù họ không hẳn đạo Thiên Chúa, nhưng gia đình đó vẫn đang còn phong tục tặng ngay quà vào lễ Giáng sinh.

2. Phong tục ở giang sơn đó mang lại phục bạn nữ kết hôn mặc đồ trắng.

3. Theo truyền thông, người trước tiên bước vào trong nhà bạn vào năm mới nên là 1 trong những người bọn ông.

4. Gồm một truyền thông media ở trường chúng ta là phụ nữ nên mặc áo nhiều năm vào ngày đầu tiên đến trường.

5. Bọn họ phá đổ vỡ truyền thồng bằng câu hỏi làm bánh xốp cho liên hoan Trung thu thay do bánh Trung thu.

6. Nhiều người trẻ tuổi không theo truyền thống sống với bố mẹ.

7. Trong gia đình tôi bao gồm một phong tục là bè phái dục buổi sáng sớm lúc 5 giờ.

2. Read the full sentences in 1 again và complete the expressions below.

(Đọc câu không hề thiếu trong phần 1 đợt nữa và xong những thành ngữ mặt dưới.)

*

Hướng dẫn giải:

1. Custom 

2. Tradition 

3. According 

4. Tradition 

5. With 

6. Of 

7. Doing

Tạm dịch:

1. Phong tục là giành riêng cho ai đó làm một điều gì đó

2. Tất cả một truyền thống + mệnh đề

3. Theo truyền thống lâu đời + mệnh đề

4. Theo truền thống bằng câu hỏi làm gì

5. Phá vỡ media bằng việc làm gì

6. Có phong tục có tác dụng gì

7. Gồm một phong tục làm gì

3. Read the following customs & traditions. Make sentences to lớn say if you have these in your province or area, using any of the expression in 2. Remember to lớn change the verb tense if necessary.

(Đọc đa số phong tục và truyền thống lâu đời sau. Tạo thành câu nhằm nói rằng chúng còn sống tỉnh em không, sử dụng bất kỳ thành ngữ như thế nào trong phần 2. Nhớ biến hóa thì của đụng từ nếu cần thiết.)

*

Hướng dẫn giải:

1. According to lớn tradition, we have fireworks on New Year’s Eve.

My area broke tradition by not having firecrackers on New Year’s Eve.

There’s a tradition in our province of having fireworks on New Year’s Eve.

2. It’s the custom to lớn wait until the guests finish eating before leaving the dinner table.

3. There is a tradition for adults lớn touch children’s heads.

4. According khổng lồ the tradition, people decorate their houses on special occasions. 

5. Women break the tradition of shaking stranger’s hands.

Tạm dịch:

1. Theo truyền thống, công ty chúng tôi có pháo hoa vào rước Giao thừa.

Khu vực của mình phá vỡ truyền thống bằng việc không đốt pháo vào đếm giao thừa.

Có một truyền thống ở thức giấc ta là đốt pháo bông vào đềm giao thừa.

Xem thêm: Đề Kiểm Tra 1 Tiết Công Nghệ 7 Hk1, Đề Kiểm Tra 1 Tiết Môn: Công Nghệ 7 Tiết 14

2. Có phong tục là đợi cho tới khi khách hàng ăn dứt trước khi rời bàn ăn.

3. Gồm một truyền thống cho tất cả những người lớn va đầu con trẻ em.

4. Theo truyền thống, bạn ta trang trí đơn vị vào phần đa dịp sệt biệt.

5. đàn bà phá vỡ truyền thống lịch sử khi bắt tay với những người lạ.

4. Now complete the following sentences with your own ideas.

(Hoàn thành đều câu sau với ý kiến riêng của bạn.)

*

Hướng dẫn giải:

1. It’s the custom in my country that family members get together on Tet holiday.

2. We broke the tradition by not decorating the house on Tet holiday.

3. There is a tradition in my family that we always have dinner at night together.

4. We have a custom of doing exercise in the morning.

5. According khổng lồ tradition, adults give lucky money lớn children on Tet holiday.

Tạm dịch:

1. Đó là phong tục sống nước tôi khi đầy đủ thành viên trong gia đình tụ tập vào ngày Tết.

2. Cửa hàng chúng tôi phá vỡ truyền thống lâu đời bằng việc không tô điểm nhà vào trong ngày Tết.

3. Bao gồm một truyền thống lịch sử trong mái ấm gia đình tôi rằng cửa hàng chúng tôi luôn dùng ban đêm cùng nhau.

4. Shop chúng tôi có phong tục là bè cánh dục vào buổi sáng.

5. Theo truyền thống, người lớn mở hàng tiền cho trẻ con vào ngày Tết.

5. Complete the words under the pictures with spr or str. Then listen và repeat.

(Hoàn thành phần đông từ bên dưới những album với /spr/ với /str/. Sau đó nghe với lặp lại.)

Click tại đây để nghe:

*

Hướng dẫn giải:

1. Straw 2. Street 

3. Spring 4. Spray 

5. astronaut 6. Frustrated 

7. Espresso 8. Newsprint 

Tạm dịch:

1. ống hút 2. Con đường

3. Ngày xuân 4. Xịt

5. phi hành gia 6. Giận dữ

7. Coffe espresso 8. Giấy in báo

6. Listen and circle the words with /spr/ and underline the words with /str/. Then say the sententences.

(Nghe và khoanh tròn số đông từ với /spr/ với gạch dưới đều từ với /str/. Sau đó đọc những câu.)

Click tại đây để nghe:

*

Tạm dịch:

1. Trong gia đình tôi toàn bộ truyền thống của tổ tiên shop chúng tôi đều được tuân thủ theo đúng nghiêm khắc.