STAR

Al + HNO3 → Al(NO3)3 + N2 + H2O được trung học phổ thông Sóc Trăng biên soạn là phản nghịch ứng lão hóa khử khi cho Al công dụng với dung dịch HNO3 loãng sau phản nghịch ứng thu được muối bột nhôm với khí nito. Hi vọng với phương trình phản bội ứng Al phản bội ứng HNO3 loãng, độc giả sẽ biết phương pháp viết và cân bằng đúng chuẩn phản ứng. Từ bỏ đó vận dụng vào giải những dạng bài bác tập tương quan đến kim loại tác dụng axit HNO3. Mời các bạn tham khảo.

Bạn đang xem: Star


2. Cách cân đối phản ứng Al tác dụng HNO3

Xác định phương châm của từng hóa học tham gia bội nghịch ứng cùng nêu sự oxi hóa, sự khử:

Al0 + H+5NO3 loãng →Al+3(NO3)3+ N02+ H2O

Bạn đã xem: Al + HNO3 → Al(NO3)3 + N2 + H2O


Số oxi hóa của Al tăng tự 0 lên +3 => Al là chất khử

Số oxi hóa của N bớt từ +5 xuống 0 => HNO3 là chất oxi hóa

Sự oxi hóa: Al → Al+3 + 3e

Sự khử: 2N+5 + 10e → N2

b) thăng bằng phản ứng trên theo phương pháp thăng bằng electron.

0Al + H+5NO3 loang →+3Al(NO3)3 + 0N2 + H2O

*

3. Điều khiếu nại phản ứng xẩy ra Al tác dụng HNO3 

Dung dịch HNO3 loãng

4. Bài tập vận dụng liên quan 

Câu 1. vạc biểu nào sau đó là sai?

A. Hỗn hợp AlCl3 với Al2(SO3)3 làm cho quỳ tím hóa hồng

B. Al(OH)3, Al2O3, Al đầy đủ là những chất lưỡng, tính

C. Nhôm là kim loai vơi và có chức năng dẫn năng lượng điện Iot

D. Từ Al2O3 bao gồm thế pha trộn được Al.


Câu 2. hiện tượng kỳ lạ nào xảy ra khi đến từ từ mang lại dư hỗn hợp NaOH vào hỗn hợp AlCl3?

A. Ban sơ không thấy hiện tượng, kế tiếp kết tủa xuất hiện

B. Mở ra kết tủa keo dán trắng ngay lập tức, tiếp đến kết tủa rã dần

C. Ban đầu không thấy hiện tượng, kế tiếp kết tủa xuất hiện, rồi chảy dần.

D. Xuất hiện thêm kết tủa keo dán trắng ngay nhanh chóng và không tan,


Đáp án B

Phương trình bội nghịch ứng

3NaOH + AlCl3 → Al(OH)3 + 3NaCl

NaOH + Al(OH)3 → NaAlO2 + 2H2O

Xuất hiện tại kết tủa keo trắng tức thì lập tức, kế tiếp kết tủa tan dần


Câu 3. mang đến 3,82 gam kim loại tổng hợp Ba, Al vào nước dư chỉ chiếm được dung dịch chưa duy duy nhất một muối. Cân nặng Ba là:

A. 3.425 gam.

B. 1,644 gam.

C. 1,370 gam,

D. 2,740 gam


Câu 4. cho một lá nhôm vào ống nghiệm cất dung dịch Hg(NO3)2, thấy bao gồm một lớp thủy ngân dính trên mặt phẳng nhôm. Hiện nay tượng tiếp sau quan liền kề được là:

A. Khí hiđro bay ra mạnh.

B. Khí hiđro bay ra sau đó tạm dừng ngay.

C. Lá nhôm bốc cháy.

D. Lá nhôm tan tức thì trong thủy ngân và không có phản ứng.


Đáp án A

2Al + 3Hg(NO3)2 → 2Al(NO3)3 + 3Hg

Al sẽ tạo với Hg hỗn hống. Láo lếu hống Al tác dụng với nước

2Al + 6H2O → 2Al(OH)3 + 3H2


Câu 5. Cho sơ thiết bị phản ứng sau: Al → X → Al2O3 → Y→ Z → Al(OH)3

X, Y, Z lần lượt rất có thể là:

A. Al(NO3)3, NaAlO2, AlCl3

B. Al(NO3)3, Al(OH)3, AlCl3

C. AlCl3, Al2(SO4)3, NaAlO2

D. AlCl3, NaAlO2, Al2(SO4)3


Đáp án A

Al → X (Al(NO3)3) → Al2O3 → Y(NaAlO2) → Z(AlCl3) → Al(OH)3

Al + 4HNO3 → Al(NO3)3 + NO + 2H2O

2Al(NO3)3 → Al2O3 + 6NO2 + 3/2O2

Al2O3 + 2NaOH → 2NaAlO2 + H2O

NaAlO2 + 4HCl → NaCl + AlCl3 + 2H2O

AlCl3 + 3NH3 + 3H2O → Al(OH)3 + 3NH4Cl


Câu 6. Nhỏ từ bỏ từ cho đến dư hỗn hợp KOH vào dung dịch AlCl3 hiện nay tượng xảy ra là

A. Có kết tủa keo trắng, sau đó kết tủa tan.

B. Chỉ có kết tủa keo trắng.

C. Có kết tủa keo trắng và khí cất cánh lên.

D. Ko có kết tủa, có khí bay lên.


Đáp án A

Nhỏ từ từ cho đến dư dung dịch KOH vào dung dịch AlCl3, ban đầu có kết tủa keo dán trắng xuất hiện.

3KOH + AlCl3 → Al(OH)3 ↓ + 3NaCl

Sau đó kết tủa keo dán giấy trắng tan trong NaOH dư tạo dung dịch nhìn trong suốt (vì Al(OH)3 gồm tính lưỡng tính tan được trong hỗn hợp axit dư, và kiêm dư)

KOH + Al(OH)3 → KAlO2 + 2H2O


Câu 7. Cặp hóa học nào sau đây rất có thể tồn tại được trong cùng một dung dịch

A. AlCl3 và Na2CO3

B. KNO3 cùng NaOH

C. AgNO3 cùng KCl

D. BaCl2 và H2SO4


Đáp án B

A. Al2(SO4)3 + 3Na2CO3 → Al2(CO3)3 + 3Na2SO4

C. KCl + AgNO3 → AgCl + KNO3

D. H2SO4 + BaCl2 → BaSO4 + 2HCl


Câu 9. Cho 300 ml dung dịch NaOH 2M vào 200ml hỗn hợp Al2(SO4)3 0,4M, nhấp lên xuống đều cho đến khi làm phản ứng kết thúc ta chiếm được kết tủa Z. Tính cân nặng kết tủa thu được.

A. 1,56 gam.

Xem thêm: Free Keylogger : Spyrix Personal Monitor Pro Review And Features Overview

B. 3,12 gam.

C. 6,24 gam.

D. 2,34 gam.


Đáp án B

Ta bao gồm theo đầu bài

nNaOH = 0,15.2 = 0,6 mol;

nAl2(SO4)3 = 0,1.0,4 = 0,08 mol.

Phương trình hóa học:

6NaOH + Al2(SO4)3 → 3Na2SO4 + 2Al(OH)3 ↓

Theo đề bài xích 0,6 0,08

Phản ứng: 0,48 ← 0,08 → 0,16 mol

Sau phản bội ứng: 0,12 0,16 mol

NaOH + Al(OH)3 → NaAlO2 + 2H2O

0,12 → 0,12 mol

⟹ n↓= 0,16 – 0,12 = 0,04 mol

⟹ m↓ = 0,04.78 = 3,12 gam.


Câu 10. Cho 1 lít dung dịch NaOH công dụng với 600 ml hỗn hợp Al2(SO4)3 0,2M thu được 3,12 gam kết tủa. Biết các phản ứng xẩy ra hoàn toàn.Nồng độ mol/lít của hỗn hợp NaOH.

A. 0,12M

B. 0,12M hoặc 0,92M

C. 0,92M

D. 0,15M hoặc 0,92M


Đáp án B

Theo bài ra, ta có: nAl2(SO4)3 = 0,6.0,2 = 0,12 (mol) ⇒ nAl3+ = 2.0,12 = 0,24 (mol).

Cũng theo bài bác ra, nAl(OH)3 = 3,12 /78 = 0,04 (mol).

Ta thấy n↓ Al3+ và bài bác không yêu mong tính lượng NaOH là min giỏi max nên tất cả 2 trường vừa lòng xảy ra:

TH1: Chỉ tạo ra kết tủa với Al3+ còn dư, khi đó chỉ xảy ra phản ứng tạo ra kết tủa.

Al3+ + 3OH- → Al(OH)3

0,12 0,04

=> = n/V= 0,12/1 = 0,12M.

TH2: Kết tủa xuất hiện và bị phối hợp một phần.

n↓còn lại = 4nAl3+ – nOH– → nOH- = 4nAl3+ – n↓ = 4.0,24 – 0,04 = 0,92 mol.

=> = n/V= 0,92/1 = 0,92 M.


Câu 11. Trong các cặp chất sau đây, cặp hóa học nào hoàn toàn có thể cùng mãi mãi trong một dung dịch?

A. AlCl3 và K2CO3

B. HNO3 với KHCO3

C. KAlO2 với NaOH

D. NaCl cùng AgNO3


Câu 12. Dùng chất hóa học nào dưới đây để khác nhau Zn(NO3)2 cùng Al(NO3)3 ?

A. Dung dịch NaOH

B. Dung dịch Ba(OH)2

C. Dung dịch NH3

D. Hỗn hợp Ca(OH)2


Câu 13. Cho 1 gam kim loại R vào 200 ml dung dịch AgNO3 0,25M cho đến khi phản ứng hoàn toàn thu được hỗn hợp không cất ion Ag+ với có trọng lượng giảm so với khối lượng của dung dịch AgNO3 ban đầu là 4,4 gam. Sắt kẽm kim loại R là?

A. Cu.

B. Ca.

C. Zn.

D. Fe.


Đáp án D

*Trường hợp 1: R (hóa trị n) bội phản ứng thẳng với AgNO3

Phương trình bội nghịch ứng:

R + nAgNO3→ R(NO3)n + nAg

0,05/n → 0,05 → 0,05 mol

mdd giảm= mAg– mR pứ= 0,05.108 – 0,05R/n= 4,4

→ R/n= đôi mươi → Loại

*Trường vừa lòng 2: R là Ca

Ca + H2O → Ca(OH)2 + H2

0,025 → 0,025 → 0,025 mol

Ca(OH)2 + 2AgNO3→ Ca(NO3)2+ 2AgOH ↓

0,025 → 0,05 → 0,05

2AgOH → Ag2O + H2O

0,05 → 0,025 mol

ndd sút = mAg2O + mH2 – mCa = 0,025.232 + 0,025.2 – 1= 4,85 gam: Loại

*Vậy R là Fe.

2.nFe AgNO3 fe → sắt tan hết, Ag+ gửi hết thành Ag

mdd giảm= mAg– mFe = 0,05.108 – 1= 4,4 gam


Câu 14. Nhúng một đinh sắt vào 200ml dung dịch CuSO4 1M. Sau một thời gian lấy đinh sắt ra, sấy khô và đem cân thì thấy khối lượng đinh sắt tạo thêm 0,4g. Xem như thể tích dung dịch thay đổi không đáng kể. Vậy nồng độ của CuSO4 còn lại sau phản ứng là:

A. 0,75M

B. 0,5M

C. 0,65M

D. 0,8M


Đáp án A

Số mol CuSO4 ban đầu là 0,2 mol

Gọi x là số mol sắt phản ứng:

Fe + CuSO4 → FeSO4 + Cu

x → x → x

56x (g) 64x (g)

Khối lượng định sắt tăng thêm là: 64x – 56x = 8x

Ta có: 8x = 0,4 → x = 0,05 mol

Số mol CuSO4 dư = 0,2 – 0,05 = 0,15 mol

CMCuSO4= 0,15/0,2 = 0,75M


…………………………………

Mời các bạn tham khảo thêm một số phương trình làm phản ứng liên quan

THPT Sóc Trăng đã gửi tới các bạn Al + HNO3 → Al(NO3)3 + N2 + H2O được thpt Sóc Trăng biên soạn. Văn bản tài liệu bao gồm 3 phần, phần đầu giúp các bạn hoàn thành phương trình hóa học đã cho, những mục sau là té trợ, mở rộng cho phần thăng bằng phản ứng hóa học.

Các chúng ta cũng có thể các em cùng đọc thêm một số tài liệu liên quan hữu ích trong quá trình học tập như: Giải bài bác tập Hóa 12, Giải bài xích tập Toán lớp 12, Giải bài tập vật dụng Lí 12 ,….*
*

*

Ý nghĩa to mập của phương pháp mạng tháng 8? Sự kiện giải pháp mạng mon Tám năm 1945


*

Ai là người kiến nghị canh tân khu đất nước?


*

Viết đoạn văn khoảng 5-7 câu nêu cảm nhận của em về hang Én lớp 6 (19 Mẫu)


Trả lời Hủy

Email của các bạn sẽ không được hiển thị công khai. Những trường buộc phải được khắc ghi *

Bình luận *

Tên *

Email *

Trang web

lưu lại tên của tôi, email, và website trong trình ưng chuẩn này mang đến lần phản hồi kế tiếp của tôi.