A closer look 2 unit 2 lớp 9

1. Match the beginning lớn the correct andings.

Bạn đang xem: A closer look 2 unit 2 lớp 9

Nối đoạn bắt đầu với phần còn lại.

1.f

2.d

3.e

4.h

5.g

6.a

7.c

8.b

2. Complete the text with the most suitable size of the adjectives in brackets. địa chỉ cửa hàng the where neccesary.– chấm dứt đoạn văn với những dạng thích hợp của các tính từ trong ngoặc. Thêm the nếu yêu cầu thiết.

1.the largest

2.smaller

3.the most popular

4.wider

5.the dirtiest

6.cleaner

7.the best

8.the most exciting

3. Look at the conversation in GETTING STARTED again. Find & underlined the phrasal verbs.Nhìn vào đoạn hội thoại vào phần GETTING STARTED. Tìm với gạch chân những cụm rượu cồn từ.

Xem thêm: Soạn Bài Từ Hán Việt Lớp 7 Bài Từ Hán Việt, Soạn Văn Lớp 7 Bài Từ Hán Việt

Get over

Show someone around

Go by

Take someone to

Thank for

Grow up

Be good for

Be set up

4. Underlined the correct particle to complete each phrasal verb.- Gạch chân giới từ thích hợp cho từng cụm rượu cồn từ.

1.set up

2.gets on with

3.take your hats off

4. Grown up

5. Shown around

6. Pull down

5. Underline the phrasal verbs in the sentences & match them to lớn their meaning in the box.- Gạch chân những nhiều động từ trong câu cùng nối bọn chúng với nghĩa vào bảng.

Turn it off => press the switchTurn it down => refuseGo over => examineGo on with => continue doingTake off => removePut it down in => make a note

6. Read the text and find eight phrasal verbs. Match each of them wtih a definition in the box.Đọc đoạn văn với tìm 8 các động từ. Nối mỗi nhiều động trường đoản cú với nghĩa thích hợp trong bảng.

Dress up = put on smart clothes

Turn up = arrive

Find out = discover

Go on = continue

Get on = make progress

Think over = consider

Apply for = ask for (a job)

Cheer up = make someone feel happier

Hướng dẫn dịch:

Vào trời tối làm việc thứ nhất ở quán rượu, Sarah ăn diện đẹp đẽ. Cô ấy khoác một chiếc váy ngắn màu black và một cái áo choàng trắng, trông cô cực kỳ duyên dáng. Tuy nhiên, lúc cô mang lại cô thấy người làm chủ không mấy trung thực với cô về công việc. Cô vừa ship hàng khách vừa phải thao tác trong bên bếp. Tuy vậy vậy, cô vẫn tiếp tục làm việc trong 1 thời gian. Sau vớ cả, cô đã hiện đại trong công việc. Tía tháng sau, cô nhận thấy một mẩu tin quảng cáo trên báo đăng tuyển nhân viên bán hàng cho một cửa hàng bách hóa. Cô xem xét cẩn thận và đưa ra quyết định nộp đối kháng ứng tuyển. “Nhưng tôi sẽ không nói với ai cho tới khi nhận công việc mới”- cô ấy nghĩ. Tin tưởng vào việc thực hiện những điều khác hoàn toàn đã khiến cho cô ấy cảm thấy niềm hạnh phúc hơn.