A CLOSER LOOK 1 UNIT 4 LỚP 8

Giải giờ Anh 8 Unit 4 A Closer Look 1 là tư liệu vô cùng hữu ích giúp những em học viên lớp 8 bao gồm thêm nhiều lưu ý tham khảo để giải các thắc mắc trang 40 bài Our customs and traditions được hối hả và thuận tiện hơn.

Bạn đang xem: A closer look 1 unit 4 lớp 8

Soạn A Closer Look 1 trang 40 Unit 4 được trình bày rõ ràng, cẩn thận, dễ dàng hiểu nhằm mục đích giúp học tập sinh gấp rút biết giải pháp làm bài, mặt khác là tư liệu hữu dụng giúp giáo viên tiện lợi trong vấn đề hướng dẫn học viên học tập. Vậy sau đó là nội dung cụ thể Giải Unit 4 Lớp 8: A Closer Look 1, mời chúng ta cùng cài đặt tại đây.


Soạn Anh 8 A Closer Look 1 Unit 4

VocabularyPronunciation

Vocabulary

Câu 1

Match the first halves of the sentences with the second halves. Nối nửa phần đầu của câu cùng với nửa phần sau của câu.


А

B

1. Although they are not Christian,

A. The first person lớn step into your house in the new year should be a man.

2. It"s the custom

B. Making sponge cakes for the Mid-Autumn Festival instead of mooncakes.

3. According khổng lồ tradition,

C. The tradition of living with their parents.

4 There is a tradition in our school that

D. In that country for women to lớn get married in white.

5. They broke with tradition by

E. The family has the custom of giving presents at Christmas.

6. Many young people do not follow

F. Morning exercise at 5 a.m.

7. In my family there is a custom of doing

G. Girls should wear ao dẻo on the first day of school.

Đáp án

1 - e; 2 - d; 3 - a;

4 - g; 5 - b; 6 - c; 7 - f;

Hướng dẫn dịch

1 - mặc dù họ không hẳn đạo Thiên Chúa, nhưng gia đình đó vẫn có phong tục tặng kèm quà vào lễ Giáng sinh.

2 - Phong tục ở quốc gia đó đến phục đàn bà kết hôn mặc thiết bị trắng.


3 - Theo truyền thông, người thứ nhất bước vào trong nhà bạn vào thời điểm năm mới nên là 1 trong những người bầy ông.

4 - gồm một truyền thông ở trường bọn họ là phụ nữ nên mang áo dài vào ngày đầu tiên đến trường.

5 - họ phá vỡ truyền thống lịch sử bằng bài toán làm bánh xốp cho tiệc tùng, lễ hội Trung thu thay vày bánh Trung thu.

6 - Nhiều người trẻ tuổi không theo truyền thống sống với cha mẹ.

7 - Trong gia đình tôi có một phong tục là bằng hữu dục buổi sáng lúc 5 giờ.

Câu 2

Read the full sentences in 1 again and complete the expressions below. Đọc câu không hề thiếu trong phần 1 lần nữa và kết thúc những thành ngữ bên dưới.

Xem thêm: Viết Đoạn Văn Nêu Cảm Nghĩ Của Em Về Mẹ, Văn Mẫu Lớp 10, Hay

1. It’s the for somebody to bởi something

2. There’s a that + clause

3. to tradition, + clause

4. Follow the of doing something

5. Break tradition by doing something

6. Have the custom doing something

7. There is a custom of something

Đáp án

1. Custom - phong tục là giành riêng cho ai đó có tác dụng một điều gì đó

2. Tradition - tất cả một truyền thống + mệnh đề

3. According - theo truyền thống + mệnh đề

4. Tradition - theo truyền thống lâu đời bằng bài toán làm gì

5. With - phá vỡ media bằng vấn đề làm gì

6. Of - gồm phong tục có tác dụng gì

7. Doing - bao gồm một phong tục có tác dụng gì

Câu 3

Read the following customs & traditions. Make sentences lớn say if you have these in your province area, using any of the expressions in 2. Remember lớn change the verb tense if necessary. Đọc số đông phong tục và truyền thống cuội nguồn sau. Sản xuất thành câu nhằm nói rằng chúng còn ở tỉnh em không, sử dụng ngẫu nhiên thành ngữ nào trong phần 2. Nhớ biến hóa thì của rượu cồn từ nếu đề nghị thiết.


Gợi ý

2. It’s the custom lớn wait until the guests finish eating before leaving the dinner table.

3. There is a tradition that young people have lớn greet elder people.

4. According to lớn the tradition, people decorate their houses with kumquat trees and peach blossom during Tet holiday.

5. Women break the tradition of being a homemaker.

Câu 4

Now complete the following sentences with your own ideas. Dứt những câu sau với ý kiến riêng của bạn.

Gợi ý

1. It’s the custom in my country that all people visit the pagoda on the first day of lunar new year.

2. We broke the tradition by not decorating the house on Tet holiday.

3. There is a tradition in my family that all family members always come back trang chủ at the weekend.

4. We have a custom of doing exercise in the morning.

5. According to tradition, adults give lucky money lớn children on Tet holiday.

Pronunciation

Clusters: /spr/ & /str/

Câu 5

Complete the words under the pictures with spr or str. Then listen and repeat. Ngừng các từ bỏ dưới những bức tranh với spr hoặc str. Sau đó nghe với lặp lại.

Bài nghe

Đáp án

1. Straw (ống hút)

2. Street (con đường)

3. Spring (mùa xuân)

4. Spray (xịt)

5. Astronaut (phi hành gia)

6. Frustrated (giận dữ)

7. Espresso (cà phê espresso)

8. Newsprint (giấy in báo)

Câu 6

Listen và circle the words with /spr/ và underline the words with /str/. Then say the sentences. Nghe cùng khoanh tròn phần nhiều từ với /spr/ và gạch dưới gần như từ với /str/. Sau đó đọc các câu.

Bài nghe

Đáp án

1. In my family, all the traditions of our ancestors are strictly followed.


2. The custom of saying hello to lớn strangers has spread through our community.

3. In our district, it’s the custom for residents khổng lồ sweep the streets on Saturday mornings.